PR články Zdarma

Půblikujte svůj PR článek bez omezení

Dedikovaný server nebo VPS server

webhosting

Každý den nás kontaktuje několik zákazníků, kteří odmítají VPS servery na virtualizaci KVM jako nástupce dedikovaných serverů. Obavy z virtuálního serveru jsou však neopodstatněné a virtualizací serveru získáte mnoho podstatných výhod. Podívejme se společně, co můžete získat přechodem na VPS server.


Co je virtuální privátní server a virtualizace fyzického serveru?

Virtualizace serveru umožňuje rozdělit jeden fyzický server na několik až desítek na sobě nezávislých virtuálních serverů(VPS). Fyzický server je hardwarově vybaven, především výkonnými procesory, které umožňují úplnou hardwarovou virtualizaci KVM a operačním systémem, který obsahuje softwarové vybavení pro práci s virtuálními servery, tzv Hypervisor. Hypervisor umožňuje vytvářet a spravovat virtuální servery. Jedná se o prostředníka mezi hardwarem fyzického server a jednotlivými operačními systémy virtuálních serverů. Virtuálních servery (VPS) neobsahují žádné ovladače hardwaru fyzického stroje, protože hypervisor zprostředkovává své ovladače virtuálním serverům(VPS) na přímo. Z toho plyne výhoda migrovatelnosti VPS. Laicky řečeno, VPS zabalíte, překopírujete na jiný fyzický stroj, rozbalíte a jedete během třiceti minut na novém fyzickém serveru. V případě selhání hardwaru fyzického serveru, je to vlastnost z nezaplacení.
 
Výhody virtualizace fyzického serveru

V retro čase, čím více služeb běželo na jednom fyzickém serveru, tím byl server náchylnější k pádům a jeho správa byla značně drahá. Ještě dnes se lze setkat se společnostmi, kde jejich servery bez virtualizace obsahují webový server, mail server, DB server, statistiky, DNS server, VPNko, monitoring, zalohování, firemní aplikace a další. V případě vážné poruchy fyzického serveru, může být obnovení ze záloh značně problematické až nemožné.

U zvirtualizovaného serveru jsou jednotlivé virtuální servery od sebe izolovány. Pokud má některý virtuální server problém, neovlivňí jeho problém ostatní virtuální servery. Také není nutné, aby každý virtuální server obsahoval stejné výkonové parametry. Admin může každému jednotlivému virtuálnímu serveru nastavit výkon, který potřebuje. V době Vánoc může např. nastat situace zvýšení zatížení webovém serveru. Administrátor serveru tedy nemusí řešit zpomalení nebo výpadek webů, ale může přiřadit paměť a výkon konkrétnímu virtuálního serveru ze zásob fyzického serveru. Vyřešení problému během pár minut bez nutnosti restartu.

Flexibilita zvirtualizovaného serveru

  • Na zvirtualizovaném serveru není žádný problém s restartem jednotlivých VPS.
  • Můžete přidat další VPS server, aniž by jste museli investovat do nového fyzického serveru.
  • Nemusíte testovat své aplikace na produkčním serveru. Jednoduše si vytvoříte kopii produkčního serveru na novém VPS a zde aplikace odladíte.
  • Nemusíte zálohovat data na serveru, můžete zálohovat IMAGE celého VPS serveru i s nastavením.
  • Pro jednu specifickou aplikaci na serveru s jiným nastavením nemusíte kupovat nový dedikovaný server, jednoduše si zřídíte nové VPS.
  • Oddělením jednotlivých služeb na více izolovaných VPS serverů, lze dosáhnout vynikající dostupnosti služeb.
  • Garantované parametry služeb
  • Mnohem rychlejší odstranění problémů jednotlivých serverů.


Virtualizace serveru není o ničem jiném než o snížení celkové ceny za provoz serverů.


Mydreams.cz nabízí komplexní řešení pro firmy, kdy naši administrátoři převezmou firemní IT infrastrukturu, a pomocí virtualizace současných firemních serverů(pokud virtualizaci server podporuje) sníží cenu za provoz i správu serverů.

V současné době se také setkáváme se společnostmi, kteří nechtějí mít starost ani o jeden svůj zvirtualizovaný fyzický server a volí raději nákup virtuálních serverů od nás. Společnosti nemusí investovat do nákupu fyzického serveru pro VPS a návratnost firemního IT řešení velmi rychlá. Pro menší a střední firmu můžeme doporučit servery VPS Full z naší nabídky.

Back to top